اقامت کشور ترکیه شرایط مختلفی دارد ( اقامت تحصیلی ، اقامت کاری ، اقامت از طریق ثبت شرکت و سرمایه گذاری ، اقامت توریسی ، اقامت از طریق ثبت نام کالج زبان ، اقامت از طریق خرید ملک ) که هر یک از این موارد مستلزم طی مراحل قانونی و ارائه مدارک معتبر نسبت به نوع اقامت می باشد.

شما می توانید از طریق موسسه وكيلا نسبت به اخذ اقامت کشور ترکیه و افتتاح حساب بانكي اقدام فرمائید. دراین خصوص وكلاي مجرب ما نسبت به شرایط مالی ، سنی و تحصیلی شما تمامی اقدامات لازم جهت اخذ اقامت مناسب با شرایط مخاطبین محترم را به نحو احسنت انجام خواهند داد.