امروزه با توجه به حجم عظیم پرونده ­های قضایی و اطاله دارسی در دادگاه ­ها، نهاد خصوصی قضاوت یا همان “داوری” به عنوان مرجعی صالح در حل و فصل اختلافات و صدور آراء قطعی قابل اجرا، مورد استقبال قرار گرفته ­است.

چنانچه طرفین اختلاف نسبت به رسیدگی داور، توافق و تراضی داشته ­باشند (در قرارداد خویش نهاد داوری را پیش­بینی کرده و یا پس از حدوث اختلاف نسبت به رسیدگی داور، توافق می­کنند) پروسه داوری با مزیت­های ذیل، می­تواند راهکاری مناسب برای تعیین تکلیف اختلافات فی­مابین باشد:

  • تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی
  • دقت بیشتر در رسیدگی و صدور آراء عادلانه به لحاظ تعامل بیشتر طرفین با داور و امکان مذاکره و برگزاری جلسات متعدد
  • صرف زمان و هزینه کمتر
  • امکان صلح و سازش طرفین در پروسه داوری

خدمات داوری در موسسه وكيلا

نکته حائز اهمیت این است که شرط استفاده از مزیت­های داوری، فی­الواقع بهره­مندی از داور یا داوران متخصص، آگاه وو آشنا به قواعد ومقررات داوری است تا ضمن اجرای صحیح پروسه داوری، آرائی صحیح و قابل اتکاء صادر نماید که از طریق اجرای اجکام دادگستری قابلیت اجرا داشته باشد. در غیر این صورت پیش­بینی شرط داوری، نتیجه عکس داشته و عملاً فایده­ ای برای طرفین نخواهد داشت.

موسسه حقوقی وكيلا، امکان استفاده از خدمات تخصصی  داور یا داوران متخصص و مجرب داخلي و خارجي را برای مراجعین فراهم نموده تا در صورت تمایل، در اختلافات مختلف حقوقی ، مبادرت به رسیدگی و صدور آراء قطعی قابل اجراء نمایند.